Loading

ثبت اطلاعات پرداخت‌های حمایتی، مبنای معافیت مالیاتی خیریه‌ها

مدیرکل‌ دفتر امورحمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: 

بر اساس بند ح تبصره 17 قانون بودجه سال 1399 کشور و همچنین بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1400، تمامی دستگاه‌های موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند همه حمایت‌ها و کمک‌های خود را به افراد حقیقی صرفاً از طریق حواله‌های الکترونیک ساتنا و پایا انجام دهند. بر همین اساس سامانه ثبت درخواست معافیت مالیاتی موسسات خیریه با حضور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر محترم شورای فناوری اطلاعات، معاون محترم رفاه اجتماعی و مدیران مربوطه رونمایی شد که بر همین اساس موسسات خیریه خصوصی و غیردولتی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند.

جهت ورود به سامانه ثبت درخواست معافیت مالیاتی موسسات خیریه  اینجا کلیک نمایید

ثبت اطلاعات پرداخت‌های حمایتی، مبنای معافیت مالیاتی خیریه‌ها