مطالعه تطبیقی توانمندسازی معلولین در ایران و سایر کشورهای جهان

نرجس خاتون اسعدی خلیلی ، علی زیرک آبدارلو  ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
  فایلهای مرتبط
مطالعه تطبیقی توانمندسازی معلولین در ایران و سایر کشورهای جهان
با توجه به اینکه یکی از راه‌های توانمندسازی اقتصادی افراد معلول ایجاد اشتغال می‌باشد دولتها می‌توانند از طریق ایجاد ساز و کارهای مناسب با شرایط فردی و اجتماعی این افراد، گامی موثر در استقلال آنها از سویی و گسترش فرصت‌های برابر اقتصادی، اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه از سوی دیگر بردارند. این مقاله در ابتدا با نگاهی به دیدگاه حقوقی انسانی که معلولان را با سایر افراد جامعه در برخورداری از امکانات و تسهیلات جامعه و دستیابی به شرایط لازم جهت انجام یک شغل برابر می‌داند به بررسی چالش‌ها و موانع موجود در اشتغال افراد معلول و سپس به اقدامات توانمندسازی معلولین در ایران و سایر کشورهای جهان پرداخته‌است. روش تحقیق از طریق مطالعه کتب، مقالات و اسناد مربوطه می‌‌باشد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.