آسیب شناسی تعاونی های زنان سرپرست خانوار و ارائه راهکارها

نرجس خاتون اسعدی خلیلی، فاطمه حق پرست، علی زیرک آبدارلو  ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
  فایلهای مرتبط
آسیب شناسی تعاونی های زنان سرپرست خانوار و ارائه راهکارها
تشکیل شرکتهای تعاونی زنان با امکان مشارکت منابع انسانی، تجمیع سرمایه های کوچک با شرایط آسان را برای زنان فراهم و ایجاد می کند و حتی زنان محروم با سرمایه های اندک خود می توانند به این تعاونی ها بپیوندند. تعاونی ها قابلیت بسیاری در زمینه توانمندسازی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار و فراهم سازی شرایط مطلوب در این خصوص را دارا می باشند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.