نظام آموزش فنی و حرفه ای در مهارت آموزی، اشتغال و توسعه ی پایدار

ام البنین خانی پور، محمدعلی نویدی، علی زیرک آبدارلو، سید فرشید اخلاقی، عبدالرحیم تاج الدین  ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
نظام آموزش فنی و حرفه ای در مهارت آموزی، اشتغال و توسعه ی پایدار
آموزش های فنی و حرفه ای در دستیابی به" توسعه ی پایدار" از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در توسعه ی پایدار، محور توسعه انسان و کلید آن آموزش های فنی وحرفه ای است. می توان با بکارگیری از نگرش ها و رویکردها در کنار آموزش های مهارت های فنی و تخصصی، به تربیت نیروهای ماهر و متخصص مورد نیاز جامعه پرداخت. این امر باعث ایجاد اشتغال در جامعه می شود. با ارائه آموزش های غیررسمی فنی و حرفه ای در کنار آموزش های رسمی عالی تحت عنوان مراکز جوار دانشگاهی می توان در توسعه اشتغال منابع انسانی گام بسیارموثری برداشت. کسب مهارت و ارتقای آن از اهداف بسیار مهم در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد. در این راستا نظام جامع مهارت و فناوری در سه بخش طراحی گردید. با ارائه این نظام جامع، آموزش ها در ارتقاء منافع اشخاص، بنگاه های اقتصادی، اقتصاد و اجتماع به ویژه در چالش های بحرانی اشتغال، ریشه کنی فقر، بیمه های اجتماعی و حمایت از رشد اقتصادی تاثیر متقابل دارد. بدین منظور این مقاله چالش هایی که افراد جامعه در پیشرفت دانش، مهارت و توانمندی های شغلی خود با آن مواجهند، را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.