بررسی وضعیت تعاونی های گروههای همیار زنان سرپرست خانوار با تأکید بر زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی

فاطمه حق پرست، نرجس خاتون اسعدی خلیلی  ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
بررسی وضعیت تعاونی های گروههای همیار زنان سرپرست خانوار با تأکید بر زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی
تعاونىها به افراد امکان مىدهند تا منابع انسانى و مالى خود را در یک جا جمع کنند و به تشکیل سرمایه بیشتر بپردازند افرادى که شاید به تنهایى قادر به شروع یک فعالیت تجارى نبودهاند میتوانند از راه تعاونى عمل کنند. اعضاء از راه تشکیل و نظارت بر تعاونى (به واسطه کمیته ها و هیأت مدیره) مهارتهاى رهبرى، مشکل یابى و اعتمادسازى و خودیارى را توسعه مىدهند. تعاونىها اعضاء را تشویق مى کنند تا براى رفع مشکلات اقتصادى و اجتماعى به جاى دولت به خود تکیه کنند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.