وضعیت برنامه تامین مسکن اقشار کم درآمد تحت پوشش طی سالهای 93 _91

محمدرضا مسعودی، سمیه اسدی  ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
  فایلهای مرتبط
وضعیت برنامه تامین مسکن اقشار کم درآمد تحت پوشش طی سالهای 93 _91
مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه زندگی در زمره نیازهای فیزیکی طبقهبندی میشود که عدم برخورداری از آن یکی از اجزای عمده فقر میباشد. تأمین مسکن در چند دهه اخیر یکی از مهمترین مشکلات اقشار گوناگون بالاخص خانوارهای کم درآمد کشور بوده است. به دلیل سرمایهای بودن مسکن در بسیاری از موارد "نداشتن مسکن" به معنی بی خانمان بودن نیست بلکه به معنی عدم مالکیت واحد مسکونی است و داشتن مسکن به عنوان یک سرمایهگذاری مطمئن و نقطه ایجاد امنیت برای خانوار، به ویژه در دوران پیری تلقی میشود، بنابراین مسکن، در فرهنگ ایرانی تنها یک سرپناه نیست مسکن مأمن خانوار، محلی برای گذراندن اوقات فراغت، تامین کننده امنیت اجتماعی و اقتصادی، پس اندازی برای ایام پیری و بیماری است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.