نقش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در توسعه رفاه معلولان روستایی

محمدرضا مسعودی  ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
نقش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در توسعه رفاه معلولان روستایی
در این مقاله سعی بر آن است تا از طریق بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی، نقش و عملکرد برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در راستای ارتقاء معلولان روستایی مورد ارزیابی قرارگیرد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.