بررسی آماری چندقلوزایی در کشور و وضعیت حمایت های اجتماعی از آنان

محمدرضا مسعودی  ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
بررسی آماری چندقلوزایی در کشور و وضعیت حمایت های اجتماعی از آنان
پدیده چندقلوزایی از مسائلی است که به طور معمول در زادآوری طیفی از خانوارها رخ می دهد و این مهم به لحاظ هزینه های سنگین و مراقبت های چند نوزاد به طور همزمان نیازمند حمایت است. افزوده شدن هرعضو جدید به خانواده اولین معنایش بالا رفتن هزینه های سبد زندگی است و خانواده هایی که یکباره با چند فرزندی مواجه می شوند اگر با دایره حمایتی موثر از سوی نهادهای اجتماعی همراه نباشند در چالش جدی گرفتار می آیند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.