برنامه ها و اقدامات مرتبط با پیشگیری از معلولیت ها در برنامه پنجم توسعه 93-1390)

محمدرضا مسعودی  ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
برنامه ها و اقدامات مرتبط با پیشگیری از معلولیت ها در برنامه پنجم توسعه 93-1390)
موجود جهانی در ارتباط با معلولیت و آمارهای مراکز رسمی حاکی از این واقعیت است که در کشور ما نیز میزان معلولیت زیاد و رو به افزایش است. اگر چه در طی سالهای گذشته پیشرفت های علمی، بهداشتی و پزشکی خوبی حاصل شده و شاخص های سطح زندگی در جامعه، رشد نسبتا خوبی داشته اند، لکن هنوز تعداد زیادی از افراد جامعه دچار معلولیت هستند و هر روزه بر تعداد آنها افزوده می شوند. بنابراین لازم است که اقداماتی در زمینه پیشگیری از معلولیت ها انجام داد. این اقدامات باید با هدف ارتقاء سلامت در سطوح مختلف و به منظور جلوگیری از بروز معلولیت باشد. سازمان بهزیستی اقدامات شایستهای در امر پیشگیری از معلولیت با توجه به مأموریت انجام داده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.