تلفن: 66580079ـ021

فاکس: 64492756ـ021

آدرس: تهران ـ خیابان آزادی ـ نبش بهبودی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ کدپستی: 1457994861

نشانی پست الکترونیک: hemayati@mcls.gov.ir

 https://mail.mcls.gov.ir/WorldClient.dll?View=Main

مدیریت سایت: سارا سلیمی نیکو ـ علی زیرک