رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

درباره پایگاه دانش فقرپژوهی

پایگاه دانش فقرپژوهی به منظور تدوین و گردآوری مطالعات فقر راه اندازی شده است. این پایگاه که به همت معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ایجاد شده است قصد دارد دستاوردهای علمی و کارشناسی در حوزه  فقر و مبارزه با آن (در قالب‌های مختلف کتاب، پایان‌نامه، مقالات علمی ـ پژوهشی، مقالات عمومی، گزارش‌های کارشناسی و طرح‌های پژوهشی) در یک مرجع مشخص برای استفاده  پژوهشگران و کارشناسان اجرایی تجمیع کند.

در این پایگاه ۱۵۰ عنوان کتاب و حدود ۳۰۰ پایان نامه در حوزه فقر بارگذاری شده است و علاوه بر آن تمامی مطالعات معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه فقر و نیز مقالات علمی ـ پژوهشی، مقالات عمومی و طرح های پژوهشی حوزه فقر که توسط مهمترین مراکز پژوهشی کشور اجرا شده است در دسترس علاقمندان و پژوهشگران قرار گرفته است. در همین راستا، همایش فقرپژوهی در پی ایجاد پیوند و تعامل سازنده میان پژوهشگران حوزه‌ی فقر با حوزه‌ی اجرا و سیاستگذاری مرتبط با فقر بوده و در دی‌ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. در چارچوب این همایش کوشش شد مهم‌ترین آثار و دستاوردهای پژوهشی حوزه‌ی فقر مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته و با معرفی این آثار و مبدعان و صاحبان آن به حوزه‌ی سیاستگذاری امکان تقویت تعامل و هم‌افزایی میان حوزه‌ی پژوهش و اجرا فراهم شود. 

 برای ورود به پایگاه دانش فقر پژوهی بر روی تصویر زیر کلیک نمایید 

رسانه جدید