امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر

نشست کمیته فنی حمایت تغذیه‌ای و دسترسی اقتصادی در گروه‌های آسیب‌پذیر

نشست کمیته فنی حمایت تغذیه‌ای و دسترسی اقتصادی در گروه‌های آسیب‌پذیر

نشست کمیته فنی حمایت تغذیه‌ای و دسترسی اقتصادی در گروه‌های آسیب‌پذیر و خانوارها با حضور دستگاه‌های دست‌اندرکار در دفتر امور حمایتی و توانمندسازی برگزار شد.

روز سه شنبه مورخ 30 بهمن ماه 1397 اولین نشست کمیته فنی حمایت تغذیه‌ای و دسترسی اقتصادی در گروه‌های آسیب‌پذیر و خانوارها، ذیل کارگروه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار گردید و مقرر شد هر یک از دستگاه‌های فوق، دو پیشنهاد مورد نظرشان را با تمرکز بر حمایت غذایی از اقشار آسیب‌پذیر، جهت طرح در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به دبیرخانه کمیته در دفتر امور حمایتی و توانمندسازی ارسال نمایند. همچنین مقرر گردید جلسات کمیته فوق هر ماه با حضور اعضا و در دفتر امور حمایتی و توانمندسازی تشکیل گردد.

۱ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۳۵
کد خبر : ۱۴۱,۰۸۰
کلیدواژه ها: امنیت غذایی ، سبد کالا