دومین دستور العمل در شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی مربوط به اجرای قانون حمایت از معلولان

تدوین ۴ دستورالعمل در شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به نقل از مهر ، " احمد میدری " در جلسه شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی که صبح امروزنوزده
اسفند در محل وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی و با حضور "محمد شریعتمداری " وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: چهار موضوع در دستور کار جلسه امروز قرار
دارد که تدوین ضوابط سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی کشور، یکی از این دستورات است به طوری که یکی از خلاءهای صندوقها در کشور این است که قوانین مربوط به
سرمایهگذاری صندوقها، مربوط به سالهای قبل است و طی این سالها هیچ قواعدی برای سرمایهگذاری آنها تدوین نشده است.
وی ادامه داد: باید مراقبت و شفافیت زیادی در خصوص سرمایهگذاری و حفظ ذخایر صندوقهای بازنشستگی ایجاد شود و برخی مشکلات در صندوقهای بازنشستگی باعث
ورشکستگی آنها در دهههای قبل شده به همین دلیل باید نظارت قوی بر آنها انجام شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دومین دستور مربوط به اجرای قانون حمایت از معلولان است به طوری که پنج آئین نامه مفصل تدوین و به دولت
ارسال شده و در انتظار تصویب آنها هستیم.
میدری با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای حمایتی در شرایط تحریم، بحث ارز دولتی در تهیه کالاهای اساسی است، گفت: این موضوع نیز یکی از دستورات امروز است به طوری
که ۹ میلیارد دلار تاکنون ارز دولتی برای کالاهای اساسی اختصاص یافته است.
وی به موضوع بعدی دستورالعمل جلسه اشاره و تصریح کرد: موضوع دیگر مربوط به حق بیمه روستاییان و عشایر است به طوری که در مناطق زلزلهزده و در زمان خشکسالی،
دستورالعملی برای پرداخت حق بیمه بیمهشدگان تحت پوشش صندوق روستایی و عشایر باید تدوین شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: برای تمامی صندوقهای بازنشستگی باید مقررات ویژه نوشته شود و برای هر کدام از آنها باید در خصوص
حفظ سپردهگذاری و سهام شرکتها، مقرراتی تدوین و نوشته شود.
کلیه حقوق متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۰۳
مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
کد خبر : ۱۴۲,۹۶۲