وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی طی توئیتی خبر داد :

توزیع سبدمعیشتی به خانواده های هدف در ماه رمضان

توزیع سبدمعیشتی به خانواده های هدف در ماه رمضان

وزیرتعاون ، کارو رفاه اجتماعی طی توئیتی گفت : دیشب همراه رئیس جمهور کشورمان مهمان بچه های گل امداد و بهزیستی بودیم .حرف های خوب زیاد فرمود و دو تا به دلم نشست اول اینکه در سال مالی سخت تر از 97 ما باید چتر حمایتمان را گسترده تر کنیم . دوم اینکه یک نوبت دیگر سبد معیشتی به همه خانوارهای بهزیستی و امداد و نیازمندان درماه رمضان بدهید شکر.

 

 

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۰۹
مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی |
کد خبر : ۱۴۹,۴۶۰