به گزارش دفتر امورحمایتی و توانمندسازی

تا پایان سال 1398تعداد 6226 واحد مسکونی برای خانوار دارای دو معلول و بیشتر واگذار می‌گردد

تا پایان سال 1398تعداد 6226 واحد مسکونی برای خانوار دارای دو معلول و بیشتر واگذار می‌گردد

به گزارش دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ در سال 1397 بالغ بر 110.729 واحد مسکونی خانوار توسط سازمان بهزیستی  واگذار شده است  که از این تعداد 74.855 واحد مسکونی خانوار از ابتدا دولت یازدهم به جمعیت هدف بهزیستی بود.

در راستای توانمندسازی خانوارهای دارای دو فرزند معلول، تفاهمنامه همکاری بین بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، خیرین مسکن‌ساز، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی برای احداث مسکن خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر منعقد شد. در این تفاهمنامه طی سالهای 98-1395 مقرر شد به ازای هر واحد مسکونی 150 میلیون ریال سهم‌آورده بنیاد مستضعفان، 100 میلیون ریال سهم‌آورده سازمان بهزیستی  و 50 میلیون ریال با همت خیرین مسکن‌ساز تامین شود (کمک مساعدت 30 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی). حدود 1.2 میلیون معلول در کشور وجود دارند که از این تعداد 11 هزار خانوار دارای دو معلول و بیشتر هستند و 7800 خانواده معلول شهری و 3400 خانواده روستایی وجود دارد.

در راستای پیشبرد طرح، سازمان بهزیستی گفته است تا پایان سال 1398، تعداد 6.226 واحد مسکونی ویژه خانوارهای روستایی تحت پوشش فاقد مسکن و یا دارای واحد مسکونی فرسوده ساخته و تحویل شود. همچنین عملیاتی احداثی 6.455 واحد مسکونی خانوار برای خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر در دست احداث می‌باشد.  در حال حاضر (1398)؛  بالغ 50.154  واحد مسکونی در دست اقدام می‌باشد که 29.599 واحد مسکونی در مرحله نازک کاری است.

۵ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۸
دفتر امور حمایتی و توانمندسازی |
کد خبر : ۱۵۷,۷۱۸
کلیدواژه ها: مسکن معلولین ، دفتر امور حمایتی و توانمندسازی