آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396

تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور

تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور

هئیت وزیران در جلسه 1398/9/10 به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور با مشارکت وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (2) ماده (3) قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب 1396ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده به منظور نظارت و هماهنگی بر امور مناسب سازی محیط زندگی افراد دارای معلولیت، تصویب و از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ گردید.

۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۲۱
کد خبر : ۱۷۹,۸۱۸
کلیدواژه ها: آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون حمایت از حقوق معلولان